PresentMoment
Mindfulness ett nytt förhållningssätt till livet …

Vårt samhälle har blivit mer komplext och vi lever i ett snabbt tempo, många upplever stor press och att tiden inte räcker till.

Present moment erbjuder Mindful wine tasting i samarbete med 4good (i nätverket finns 20.000 kvinnor som tillsammans bildar en 4good girl).

Mindfulness-Medveten Närvaro

Är ett effektivt verktyg för stresshantering, en metod som gör det möjligt för oss att varva ner, höja energinnivån, acceptera vad som är- just nu, bli mer nyfiken och medkännande med oss själva och andra. Samt mer fokuserade och medvetna om vad som händer i våra liv.

Mindfulness kraftfulla uppmärksamhets övningar skapar bra förutsättningar att klara förändringar, konflikter och stress. Mindfulness är hälsofrämjande och upplevelse av välmående som lugn mer glädje och förbättrade relationer kan uppnås.
Gradvis introduseras du till ett mer hållbart och medvetet sätt att leva.

Önskar du

  • Hantera stress bättre
  • Öka din livskvalité
  • Förbättra koncentration och fokus
  • klara utmaningar på ett mer balanserat sätt
  • Stärka ditt immunförsvar
  • Skapa bättre relationer
  • Öka din självkänsla
  • Bli mer Kreativ och produktiv

Present moment erbjuder kurser föreläsningar workshops och individuell coaching med mindfulness som bas.