Fakta om Mindfulness

Det engelska begreppet mindfulness härör ursprungligen som en del av den buddhistiska traditionen. Från början av 1990 talet och framåt har begreppet mindfulness lyfts fram i västerländsk psykoterapi och stresshantering.

Mannen bakom den västerländska formen av Mindfulness heter Jon Kabat-Zinn och är medicinsk professor emeritus, grundare av Stress Reduktion Clinic Center in Medicine Health Care and Society vid Massachusetts University. Jon Kabat-Zinn integrerar de österländska metoderna med det västerländska synsätt och använder meditation kliniskt vid stresshantering.

”Mindfulness är att avsiktligen vara uppmärksam i nuet och utan att värdera eller döma det du upplever.” 

Jon Kabat-Zinn