Fördelar med mindfulness

Med integrering av mindfulness i vardag och arbete får du en rad effekter såsom …

 • Ökat lugn vilket minskar stressnivån
 • Förmågan att fokusera och koncentrera dig ökar
 • Ditt ledarskap utvecklas
 • Hantera förändringsprocesser och utmaningar bättre
 • Vara närvarande, ökar förtroende.
 • Bemöta din omgivning med engagemang och empati
 • Kommunicera tydligare
 • Gynnar personlig utveckling samt livstilförändringar
 • Ökad självkännedom ger trygghet och tillit till dig själv och din omgivning
 • Lättare att prioritera, vilket utvecklar en balans till återhämtning i arbetsliv och privatliv
 • Bättre och klokare beslut kan fattas
 • Upplevelse av flow
 • Relationer förbättras
 • Välmående i vardagen