Coaching

För dig som vill växa mer på ett personligt plan, genom att själv upptäcka dina inre resurser och hitta dina egna svar.

  • Har du en längtan till en förändring…
  • Finns det några aspekter i ditt personliga eller professionella liv som du önskar fungera bättre…

En coach leder människor genom en förändring. Coaching riktar uppmärksamheten till utmaningar och möjligheter istället för problem och begränsningar. Tillsammans med en coach får du möjlighet att utforska och definiera vad dina mål är som ger dig livskvalité.

En coach är en god lyssnare som ger ärlig feedback, ställer relevanta frågor hjälper, dig att hitta dina drivkrafter och ser till att du får ut mer av din inneboende potential. En coach är även ett” bollplank” vilket gör tankarna klarare och besluten enklare att nå för uppsatta mål.

I mindfulness coaching övar vi oss på uppmärksamhetsträning då du blir medveten om de tankar, känslor och beteenden som styr. Genom att störa invanda ”tankemönster” kan du få nya insikter. Då kan du lättare hitta ”nyckeln” till dina egna behov, vägval och din sanning.

Individuell coaching löper vanligen över

En 3-6 månaders period träffas vi 6-9  gånger. Varje möte är 1-2 timmar och följs upp med mejl eller telefonkontakt mellan mötena. Engångs coachsessioner är 1-3 timmar.

Varmt välkommen att kontakta mig  om du är intresserad av coaching.

Jag följer international coach federations etiska riktlinjer och har tystnadsplikt.

Caroline Eriksson
Besöksadress Mötesrum Luntmakargatan 52
070-772 81 07
Kontakt via epost.