Mindfulness

Tycker du att det snurrar  fort …

I dag är det många som konkurrerar om vår uppmärksamhet. Vi lever i ett flöde av information, teknologiska framsteg, klimatförändringar och världsomfattande ekonomi. Vår uppmärksamhet går ofta på autopilot. Ständigt är det något som pågår, telefonen ringer, ett sms plingar, nya mejl ramlar in, reklam som påverkar, någon ställer en fråga, tankarna far runt, verkligheten förändras ständigt och idag snabbare än någonsin. Hjärnan går på högvarv, kroppen blir stressad. Vi tar oss inte tid till återhämtning.

Mindfulness …

Mindfulness är en upplevelsebaserad metod om att leva närvarande i nuet. Se saker och ting som de är. Att skapa ett andrum i vardagen där du är -just nu och inte i grubblerier som i det förgångna eller i framtiden. Vi tenderar allt för ofta att leva i tankevärlden. Då missar du mycket av som händer i nuet, kanske en doft, en magkänsla, stämningen i en situation. När du blir medveten var tankarna tagit dig, blir det lättare att hantera och styra livet på ett mer balanserat sätt. Mindfulness präglas av kvaliteter som frid, acceptans, närvaro och icke-dömande. Medveten närvaro ger dig även möjlighet att förstå hur ditt inre samt den yttre världen påverkar dig. Din naturliga förmåga att vara närvarande kan övas upp, -och ge dig nytt förhållningsätt till livet som kan leda till högre livskvalité.

Hur går det till …

Det du uppmärksammar påverkar dina tankar, känslor, handlingar och beteende. Mindfulness träning ökar din förmåga att hitta ditt inre lugn och hantera negativa känslor, vilket är en förutsättning för att bli medveten och se sig själv klart. När fokus flyttas från huvudet ner i kroppen, ner i magen får vi bättre överblick och ser vad som inte fungerar. Du blir även medveten hur du talar och kommunicerar med andra. Samtidigt är andningen ett centralt fokus i mindfulness. Andningen hjälper dig att komma till ro, genom att den syresätter och lugnar kropp och hjärna. Detta leder till muskulär såväl som mental avslappning. Närvaroövningar, meditations- och andrumsövningar, även lätta yogarörelser, ökar din medvetenhet om de tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser som ständigt samspelar.

Mindfulnessträning belyser vikten att vi själva styr över våra tankemönster, det ger dig ökad självinsikt, du upplever större lugn, blir gladare, Du kan hantera stress och oro bättre, samt får lättare att fokusera, du stärker immunförsvar, sänker blodtryck och förbättrar sömn.

Intresset för Mindfulness sprider sig snabbt i dag bland annat inom ledarskap, friskvård, näringsliv, föräldraskap, hälso-och sjukvård, statliga myndigheter, idrott och skola.